تاثیر تشویق در یادگیری درس علوم در دانش‌آموزان سال اول راهنمایی شهید قلی زاده باغستان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدير سايت   
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۰

 

موضوع: تاثیر تشویق در یادگیری درس علوم در دانش‌آموزان سال اول راهنمایی شهید قلی زاده باغستان

محقق: سعیده رضایی زال

چکیده

به منظور بررسی اثر تشویق بر یادگیری دو کلاس اول راهنمایی رسالت باغستان مورد مطالعه قرار گرفت یک کلاس گروه آزمایش که در آن تشویق صورت گرفت و یک کلاس گواه که تشویق صورت نگرفت.

قبل از اجرای تحقیق پیش آزمون از بخش (زمین) از دو کلاس به عمل آمد و به مدت 6 هفته تدریس شد سپس آزمون به عمل آمد و نتایجی به شرح زیر به دست آمد:

بین نمرات پیش از آزمون در سطح 95% تفاوت معنی داری وجود نداشت و.... با استفاده از آزمون T مشخص شد که در کلاس گروه آزمایش که از تشویق استفاده کردیم نتیجه‌ی نمرات پس از آزمون بهتر بود بنابراین به این نتیجه رسیدیم که تشویق نقش مهمی در یادگیری دارد.


 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۴
 

شهدای دانشجو معلم

 

حدیث روز

آمار

نمونه کارهای دانشجویان رشته هنر

گالری تصاویر

خلاصه پژوهش های دانشجویان