بررسی اثر روشهای مطالعه فردی و گروهی بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی ریحانه شهرستان بیرجند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدير سايت   
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۶

موضوع: بررسی اثر روشهای مطالعه فردی و گروهی بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی ریحانه شهرستان بیرجند

محقق: سمیرا توکلی

چکیده

از آنجا که نوع و روش مطالعه دانش‌آموزان تاثیر بسزایی در میزان یادگیری دانش‌آموزان دارد، این پژوهش به هدف بررسی نقش دو روش مطالعه فردی و گروهی در میزان یادگیری درس علوم انجام شد. در این پژوهش تعداد 44 نفر از دانش‌آموزان یک مدرسه به روش            خوشه ای انتخاب شدند و میزان یادگیری آنان به روش پیش آزمون پس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش مطالعه گروهی در یادگیری درس علوم بهتر از روش مطالعه فردی می‌باشد. دانش‌آموزانی که از روش مطالعه فردی می‌باشد. دانش‌آموزانی که از روش مطالعه گروهی در درس علوم استفاده می‌کنند دارای تسلط و یادگیری بهتری می‌باشند.


 

شهدای دانشجو معلم

 

حدیث روز

آمار

نمونه کارهای دانشجویان رشته هنر

گالری تصاویر

خلاصه پژوهش های دانشجویان