بررسی تاثیر مشاوره‌ی گروهی بر یادگیری درس تاریخ دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی شبانه روزی پروین اعتصامی اسدیه که با جنس مخالف ارتباط دارند. مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدير سايت   
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۷

موضوع: بررسی تاثیر مشاوره‌ی گروهی بر یادگیری درس تاریخ دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی شبانه روزی پروین اعتصامی اسدیه که با جنس مخالف ارتباط دارند.

محقق: سعیده حسینی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مشاوره‌ی گروهی بر یادگیری درس تاریخ 15 نفر از دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی شبانه روزی پروین اعتصامی اسدیه که با جنس مخالف ارتباط دارند نوشته شده است.

به منظور انجام این بررسی 12 آزمون تاریخ از دانش‌آموزان گرفته شد که 6 تای آن در مراحل همراه با مشاوره و 6 تای دیگر در مراحل بدون مشاوره صورت گردید.

در طی این فرایند به این نتیجه رسیدیم که مشاوره در یادگیری دانش‌آموزانی که با جنس مخالف ارتباط دارند در کوتاه مدت و در هر مرحله تفاوت معنی داری ندارد. (95 درصد – 000/0 = SIG ولی در بلند مدت و در مجموع مراحل مشاوره ای تائید مشاوره بر یادگیری دانش‌آموزان مشهود است.(039/0 = SIG)

در طی تحقیق، پرسشنامه ای توسط دانش‌آموزان تکمیل شد که در آن مشخصات فردی، نگرش آزمودنی ها نسبت به ارتباط دختر و پسر، دید آنها نسبت به مشاور، و نظر آنها در مورد عشق آمده بود.

با بررسی پرسشنامه ای نتیجه ای که به دست آمد از این قرار بود ه بیشتر آزمودنی ها از خانواده‌هایی متوسط و کم سواد هستند.(60 درصد) بیشتر آنها در سن 14 سالگی به سر می‌برند (73 درصد). نگرش آنها نسبت به ارتباط دختر و پسر چندان خوب نیست، اما در جهت ازدواج و شناخت آن را لازم می‌دانند (50 درصد)و عشق را به معنی ارتباط با جنس مخالف می‌دانند (53 درصد).

 

شهدای دانشجو معلم

 

حدیث روز

آمار

نمونه کارهای دانشجویان رشته هنر

گالری تصاویر

خلاصه پژوهش های دانشجویان